Σύστημα ανύψωσης για αμαξίδιο για εσωτερικό ή εξωτερικό χώροΤης Kleemann

ο Vertiplat είναι ένα υδραυλικό σύστημα κατακόρυφης ανύψωσης το οποίο εξυπηρετεί άτομα με κινητικά προβλήματα ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε κτίριο όπου η εγκατάσταση ή χρήση ανελκυστήρα δεν είναι εφικτή. 

Πρόκειται για την οικονομικότερη λύση κατακόρυφης μεταφοράς ΑΜΕΑ για κάλυψη υψομετρικής διαφοράς μέχρι 7m. Η διαδικασία εγκατάστασης είναι πολύ εύκολη και μπορεί να τοποθετηθεί τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους . 
 

Το Vertiplat είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την οδηγία μηχανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2006/42/ΕΚ. και διαθέτει όλα τα απαιτούμενα από την νομοθεσία ασφαλιστικά.


Χαρακτηριστικά:

 • Ωφέλιμο φορτίο: 300Kg
 • Διαδρομή: max 7m - Στάσεις 3
 • Max αριθμός στάσεων: 3
 • Ύψος τελευταίου ορόφου: 2100mm
 • Διαστάσεις πλατφόρμας: 940Χ1200mm*
 • Διαστάσεις απαιτούμενου χώρου: 1400Χ1270mm

Πλεονεκτήματα:

 • Ελάχιστο βάθος πυθμένα 80mm
 • Χειροκίνητος απεγκλωβισμός σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος
 • Δυνατότητα εγκατάστασης σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο
 • Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
 • Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης