Ο μηχανικός ανελκυστήρας τύπου MRL (machine roomless)τοποθετείται σε κτίρια όπου δεν διατίθεται χώρος μηχανοστασίου.


Η τοποθέτηση του κινητήρα χωρίς μειωτήρα (gearless) γίνεται μέσα στο φρεάτιο ενώ ο ηλεκτρονικός πίνακας αυτοματισμού σε ειδικό ερμάριο εφαπτόμενο στο φρεατίο.


Οι ανελκυστήρες αυτού του τύπου είναι εξοπλισμένοι με ηλεκτρονικούς πίνακες αυτοματισμού τεχνολογίας Inverter με αποτέλεσμα την ομαλή επιτάχυνση και επιβράδυνση, την ακρίβεια στάσης, την αθόρυβη λειτουργία και την χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος συγκριτικά με έναν αντίστοιχο υδραυλικό ανελκυστήρα.

Κατασκευάζονται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 95/16 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπο EN81-1/Α2, EN 81.A3, EN81.21.